.: Scenario

EN SNAR HÄDANDFÄRD?

För det årliga besöket på den heliga vallfartsorten, Kvarntorp, har det furstliga hovet med gäster, samlats i jaktslottet på gränsen mellan furstendömet Nordeport och hertigdömet Swartöö. Nordeport är ett av de största länen inom kejsardömet. Hertigdömet Swartöö innehas av furstens brorson.

Furstinnan har i år tvingats lämna sin käre make kvar på slottet, då han är sängliggande. Furstens invaliditet gör att man räknar med hans snara hädanfärd. Arvsituationen är oklar och det kan vara en anledning till att ovanligt många familjemedlemmar har anslutit till vallfärden. Det finns flera presumtiva tronarvingar bland de närvarande. Celestinusordens prästinna, vars orden har till främsta uppgift att bevara kejsaren och kejsardömet, är på plats för att se till att inget otillbörligt sker.

Från sin sjukbädd har fursten av Nordeport sänt ett dekret i vilket han gjort sin furstinna till regent i furstendömet. Detta beslut är något kontroversiellt. Mer brukligt hade varit att utse sin arvinge och göra denne till regent, alternativt att fursten lämnar över regentskapet till sin marskalk. Men något testemante har fursten inte velat nedteckna, vilket gör att arvsfrågan är en öppen strid mellan dem som pretenderar på furstendömet. De tre som pretenderar på arvet är furstens två döttrar samt deras kusin hertigen av Swartöö. Lagen om arv baseras på motstridiga traditioner inom adeln och kan tolkas olika. För alla som tillhör uppvaktningen för någondera av pretendenterna står allt på spel. Att stå på den vinnande sidan innebär rikedom, upphöjelse och ära och status.
Med anledning av de olika fraktionerna inom släkten har jurister och lagtolkare flockats till hovet. Därtill naturligtvis köpmän och bankirer, för varhelst där adeln behöver hävda sig i prakt och elegans spenderas pengar långt över alla tillgångar.


DE TRE PRETENDENTERNA

Fursten har två döttrar i sitt tidigare äktenskap, Agata och Benedikta. Den äldsta, Agata, vägrade gifta sig med den man som var utsedd åt henne. Hon rymde med faderns gardeskapten, riddare Felix Stålhand, en man helt utan anor. Till hovets fasa gifte hon sig med honom istället. Hennes far försköt henne omedelbart. Mesalliansen har resulterat i två döttrar, Hildegard och Matilda.

Den yngre dottern, Benedikta, giftes snabbt bort med en syssling till kejsaren själv, Claudius av Celestiniernas ätt, markgreve av Mårdeborg. Tre högättade barn har kommit till världen, Klemens, Célèste och Claudia. Benedikta är visserligen inte den äldsta dottern, men då fursten försköt den äldsta dottern anser hon sig som den enda legitma arvingen.

Furstens brorson, Lothar Isensköld, hertig av Swartöö och hans husfru, Ottilia Örnekrans, hertiginna av Rosenholm och Swartöö, gästar furstinnans hov. De har tre söner och två döttrar. Lothars mor, Klarissa Gyllenfors, änkehertiginna av Swartöö, har även hon bestämt sig för att följa med till Kvarntorp.

 

.: Hovets schema

Hovets schema


1. Furstinnans Lever
Detta är furstinnans uppstigande på morgonen och hennes påklädning. Under en lever är det brukligt att besöka furstinnan för att önska god morgon. Hovets damer släpps in först, herrerna släpps inte in innan furstinnan har fått på sig kläderna.

Furstinnans lever äger rum i hennes kammare. Där är det hennes kammarfru som styr.

OBS: Dag 1 på lajvet börjar först klockan 11.00 därför äger ingen lever rum den första dagen

2. Bön till gudarna
När furstinnan är påklädd och friserad är det dags att helga gudarna. Vid vackert väder görs detta utomhus (vid dåligt väder genomförs det i riddarsalen). Vid helgandet av gudarna genomförs ett libation, det vill säga ett dryckesoffer. Var och en som deltar vet själv vilken gudom man önskar be till. Det finns ett heligt altare nära furstinnans jaktslott där offret sker.

Eftersom helgandet av gudarna sker utomhus så är det furstinnans stallmästare som styr. Och stallmästaren håller koll på i vilken ordning var och en får framföra sitt offer. (Skulle helgandet ske i riddarsalen så är det furstinnans hovmästarinna som styr).

OBS: Dag 1 på lajvet börjar först klockan 11.00 därför äger ingen bön rum den första dagen


3. Tid för privata audienser
Efter bönen har furstinnan en liten stund för sig själv i sin kammare. Man kan anhålla om att få en privat audiens där, det är då furstinnans kammarfru man vänder sig till. Att få träffa furstinnan enskilt i hennes kammare är en ära.

OBS: Dag 1 på lajvet börjar med denna aktivitet. Men istället för privata audienser kommer furstinnan att välkomna sina gäster. Gästerna presenteras för furstinnan i riddarsalen. Hovmarskalken ledsagar gästerna och presenterar dem för furstinnan.

4. Lunch
Lunchen intages i matsalen. Detta område lyder under furstinnans hovmästarinna. Högbordet serveras av sin egen respektive uppvaktning. Personerna vid högbordet har sina bestämda platser, övriga har fri sittning. Man får gärna stå invid högbordet för att lättare kunna samtala med furstinnan eller de andra som sitter där.

5. Promenaden
Efter lunchen är det brukligt med en promenad, om vädret tillåter. Kanske ägnar man sig åt någon lek i parken. Vid promenade är det furstinnans stallmästare som styr.

Vid dåligt väder samlas hovet i riddarsalen och ägnar sig åt olika tidsfördriv; spel, lek, samtal. I riddarsalen är det hovmästarinnan som styr. Furstinnan kan närvara, eller så är hon i sin kammare.

6. Furstinnans Repos
När furstinnan återvänder från promenade eller från tidsfördriv i riddarsalen har hon en stunds repos, det vill säga tid för vila. Då drar hon sig tillbaka till sin kammare. Under repos tas enbart damer emot i kammaren. Kammaren är som sagt kammarfruns område.
Detta är också tiden för alla att byta om till aftonklädsel.

7. Mottagning i riddarsalen
När furstinnan har vilat och bytt om (och alla andra också bytt om till aftonklädsel) samlas hovet i riddarsalen. Detta är tiden för den officiella mottagningen.
Dag 1.
Officiellt mottagande av särskilda gäster. Dessa presenteras för furstinnan av hovmarskalken
Proklamation av furstinnan som regent
Alla vasaller och länstagare i furstendömet svär förnyad vasalled till furstinnan
Officiella audienser. Alla har rätt att till hovmarskalken anmäla att de önskar få företräde inför furstinnan. Detta bör göras i god tid före mottagningen startar så att hovmarskalken kan planera
Dag 2.
Proklamationer och dekret uppläses offentligt av hovmarskalken
Officiella audienser. Alla har rätt att till hovmarskalken anmäla att de önskar få företräde inför furstinnan. Detta bör göras i god tid före mottagningen startar så att hovmarskalken kan planera

8. Middag
Då den officiella mottagningen är avklarad och annonserar hovmästarinnan att middagen är serverad. Furstinnan reser sig från tronen och ledsagad av hovmarskalken går hon till matsalen. De som sitter vid högbordet har sina bestämda platser. Alla andra har fri placering. Man går gärna stå, gå omkring och röra sig i rummet. Önskar man tala med någon vid högbordet går det bra att stå där. De som sitter vid högbordet serveras av sina uppvaktning, alla andra serverar sig själva.
Middagen inleds alltid med att hovmarskalken utropar en skål till kejsaren. Sedan under middagens gång kommer officella skålar till Celestinus, fursten, furstinnan och även prominenta gäster vid hovet att utropas av hovmarskalken.

9. Kvällsnöjen i riddarsalen
Efter middagen samlas hovet i riddarsalen. Här serveras vin och tilltugg. Lekar, dans, sång och annan underhållning. Kvällen är inte reglerad av protokoll. Önskar man tala med furstinnan anhåller man om detta till hovmästarinnan.

10. Furstinnans Coucher

När furstinnan drar sig tillbaka för kvällen och ämnar gå till sängs äger hennes Coucher rum. Denna ritual som är avklädandet av furstinnan sker i hennes kammare. Furstinnans uppvaktning närvarar och hon kan även ge tillåtelse att särskilda gäster får delta. För att få tillåtelse att närvara vid furstinnans Coucher frågar man kammarfrun som hör efter med furstinnan.

Att furstinnan drar sig tillbaka betyder inte alla andra måste gå till sängs. Det står var och fritt att fortsätta umgås i Riddarsalen, eller övriga slottet hur länge man själv önskar.

.