.: Roller

Här presenterar vi alla roller på lajvet med en kort bakgrundsinformation. Sådant som är allmänt kännt. Vi lägger upp sidan redan nu även om inte alla texter och bilder är klara. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Adel

Adliga personer presenteras med sin vapensköld. Och är arrangerade i rangordning.

Prästerskap och magiker

Icke adliga roller listas utan särskild ordning


Borgare, bönder och andra

Icke adliga roller listas utan särskild ordning

 

.: Hushåll

Vad menar vi med begreppet hushåll?

De flesta roller på lajvet är kopplade till något hushåll. I ett hushåll ingår familjen, uppvaktning, tjänare och vakter mm. Storleken på ett hushåll beror på hur förmögen du är, och hur mycket land du äger som adlig.

En riddares hushåll är litet. Förutom den egna familjen ingår väpnare och några drängar och pigor.

En furstinna har ett mycket stort hushåll. Man kan då nästan tala om en hovstat. Chef för det furstliga hushållet är hovmarskalken som har hand om ekonomin och driften. Under hovmarskalken är hushållet indelat i tre delar:

1. Salen - Furstinnans offentliga person: Allt som rör det officiella, med huvudsaklig plats i riddarsalen, leds av hovmästarinnan. Hon är även ansvarig för köket och serveringen. Under sig har hovmästarinnan en hushållerska, och där under pigor och drängar. Även musiker och underhållning lyder under hovmästarinnan

2. Kammaren - Furstinnans privata person: Allt som rör furstinnans intima person sköts av kammarfrun. Hon är ansvarig för garderoben och för kammaren, där furstinnan sover. Under sig har kammarfrun kammarfröknar, kammarjungfrur och pigor

3. Stallet - Furstinnan utomhus: så fort furstinnan visas utomhus ombesörjs hennes behov av stallmästaren. Han är också ansvarig för stallet, vagnarna, jakthundarna och för livvakten.

Det kejserliga hovet är naturligtvis ännu större och mer komplext. Andra högadliga personer, som hertigar/hertiginnor och markgrevar/markgrevinnor har ett hushåll som påminner om furstinnans, om än kanske i lite mindre omfattning. Allt beroende på hur förmögen man är.

Eftersom lajvet äger rum så att säga "hemma hos" furstinnan av Nordeport så är det bara hennes hushåll som är kopplade till olika rum i "jaktslottet". De tre andra hushållen är gästande och fyller inte någon formell funktion i ceremonielet. Däremot har de en viktig funktion som uppvaktning.

Vilka är hushållen på lajvet?

Furstinnan av Nordeports hushåll

Hertiginnan av Swartöö-Rosenholm och hertigen av Swartöös uppvaktning

Markgreven och markgrevinnan av Mårdeborgs uppvaktning