.: Religion

De 12 gudarna

Gudarna existerar, det finns inte någon form av ateism. Gudarna är kända och verkar aktivt. Olika folk kan ha olika namn på dem, men de är ändå samma gudar. Gudarna har ett sant namn, men dessa namn är inte kända av dödliga. Ursprungligen fanns det över tusen gudar och gudinnor. Men i en avlägsen och glömd tid ägde ett stort krig rum mellan gudarna. Detta krig slutade med att tolv gudar besegrade alla andra gudar. De tolv vinnarna kaste ut alla andra gudar ur världen och har sedan dess styrt i välsignad samordning. Varje gud firas med en högtid, en per månad.

Numera vistas de tolv gudarna inte fysiskt i världen. De har istället delat de fyra elementen emellan sig. Varför gudarna har valt att göra så vet man inte, eller har glömt bort. Det skedde tusentals år före kejsardömets grundläggande. Legenderna berättar att det hade nåt med alver och drakar att göra...

Barn kan födas märkta av en gud eller gudinna. Dessa individer är utsedda att bli präst eller prästinna. Personer som inte är märkta av en gud kan arbeta i ett tempel men kan aldrig bruka magi kanaliserad via en gudomlighet.

Större städer har minst ett tempel för varje gudom. I mindre samhällen och byar dyrkar man antigen en gud eller gudinna som sin främsta beskyddare, alternativt har man ett tempel i vilket alla tolv gudarna dyrkas tillsammans. Ett undantag utgör Den döde guden. Den Döde gudens prästerskap är alltid högalver. 

De 12 guldarna

Luftens element:

Normon - Den himmelske konungen: Manifesterar kunglig makt, regentskap, lag och ordning, rättviskt krig
Neniye - Den himmelska drottningen: Manifesterar vetenskap, konst och skönhet. Kommunikation
Nanna - Gryningen: Manifesterar skönhet, dans, sång, hopp och ungdom

Eldens element:

Azion - Den döde guden: Manifesterade magi, intellekt och skapande
Zinsha - Eldjungfrun: Manifesterar sökandet efter kunskap, ljus i mörker, tröst
Onz - Den ofödde guden: Symboliserar livsgnistan, potentialen till skapelse

Jordens element:

Estolon - Underjordens konung: Manifesterar rikedom, fruktbarhet, död och återfödelse
Enione - Underjordens drottning: Manifesterar fruktbarhet, hemlighet, död och återfödelse, spinna och väva
Erkhar - Smeden: Manifesterar produktion, smide, hantverk, byggnadskonst

Vattnets element:

Uhnaman - Havets konung: Manifesterar sjöfart, saltvatten, handel, beskydd
Uriel - Sjödrottningen: Manifesterar kärlek, läkekonst, barnafödande, sötvatten
Riella - Regndottern: Manifesterar nederbörd, fruktbarhet, växtlighet


Halvgudar och andra gudomliga väsen


Gudarna kan ta fysisk form. De gör så alltmer sällan men i forna tider var det vanligare. I fysisk form upplevde gudarna samma känslor och passioner som människor och alver, och inledde ibland kärleksförbindelser. De barn som föddes med en gudomlig förälder definieras som halvgudar. En del av dessa dyrkas och har egna prästerskap.

Celestinus den förste kejsaren: Konung Persior regerade över ett ganska litet kungarike i södra Novion. Persior var en god konung, rättvis och välsignad av gudarna. Han stiftade lagar ordnade sitt rike på ett sätt som väckte Himmelens konungs intresse. Persior hade en dotter, Zoë, som var vacker som en gudinna. Den himmelske konungen blev genast förälskad. Persior ville inte ge sin dotter till guden. Men guden sade att om Persior skänkte hon Zoë så skulle genom deras förening födas en son som skulle erövra och lägga grunden för ett nytt kejsardöme som skulle bli större och mäktigare än något annat. Persior gav sin tillåtelse och genom gudens och Zoës förening föddes Celestinus. Alla gudar skänkte honom särskilda gåvor och han blev den mäktigaste krigaren på flera eoner. Neniye, Den himmelska drottningen kunde trots allt inte undertrycka sin svartsjuka och tillslut hämnades hon. Hon skänkte Zoë en spegel som visade sanning. Zoë såg sin egen obetydlighet, sin svaghet och hur hon snart skulle åldras och bli ful och att den himmelske guden snart skulle tröttna på henne. Zoë dränkte sig av sorg för att slippa uppleva sitt åldrande och sin förlorade skönhet. Celestinus sörjde sin moder och gav sig iväg på äventyrliga resor. Hans äventyr över hela världen tillsammans med sina trogna kamrater har givit upphov till många sagor och legender. Celestinus fann den sista draken, Verathix, och betvingade henne. Med drakens hjälp vann han alla krig han företog sig och grundade således det stora kejsardömet. När Celestinus regerat kejsardömet i 400 år gifte han sig slutligen och blev fader till fyra söner. Därefter nedlade han sin regering och lämnade kejsardömet till sin äldse son, och upptogs bland gudarna. Idag dyrkas Celestinus som beskyddare av kejsardömet och som krigsgud. Celestinus dyrkas av alla kejsardömets invånare. Läs mer om Celestinuskulten!

Khaine Jägaren: Under den arkadiska åldern fanns det en alvprins som hette Rowayne under en vandring genom de stora orörda skogar som då fanns mötte han en fager mö och blev genast förälskad. Denna mö visade sig vara Regndottern. Hon älskade honom ville ta honom till sin make. Men Rowaynes bror blev svartsjuk och under en jakt lurade han Rowayne i en fälla. Rowayne föll i kamp mot ett pack digerulvar. Regndottern som var havande flydde ut i skogen och födde där en son, Khaine. Khaine växte upp till den störste jägaren som nånsin levat. När han på sin moders uppmaning dräpt sin farbro och hämnats sin far, så avslöjade hans mor hans sanna bakgrund och Khaine mottogs bland gudarna och har sedan dess dyrkats som jaktgud och skogarnas beskyddare. Khaine dyrkas av framförallt skogsalverna.

Lolth: Den mörka drottningen i dödsriket födde vid någon tidpunkt en dotter. Fadern är en av de första alverna, vid Sorvaeron. Han var av hög börd och en mäktig magiker. För att öka sin magiska kraft företog hans sig en resa ned i underjorden. Han infångdes av den mörka drottningen, som fann honom underhållande. Hans potential som magiker var dock så stor att drottningen skänkte honom flera av sina hemligheter om gudarnas magi. Tillsammans fick de en dotter, Lolth. Den mörka drottningen skänkte sin dotter ett rike i underjorden, ovanför De dödas salar, men fortfarande så djupt under marken att det har mycket lite kontakt med världen ovanför. Sorvaeron förde sin klan ned i underjorden och de tog Lolth till sin gudinna. Dessa alver kom att bli vad som idag är känt som Drow.

Kaos och de förlorade gudarna

Immaterium eller Kaos, är antitesen till alla materiella dimensioner. Kaos befolkas av demoner och gudar. Dessa gudar är samma gudar som en gång befolkade vår värld. Men som besegrades av de tolv gudarna och kastades ut i Kaos. Att stänga in dem i Kaos låste dem förvisso ute från värld men det har också gjort dem oändligt mycket starkare och de ruvar på hämnd. Demoner och gudar i Immaterium kan manifesteras i vår värld med hjälp av magi. Att använda sig av immaterium ger stor makt och är ett kraftfullt vapen och redskap. Men riskerna är enorma. Med anledning av de stora riskerna är bruket av Immaterium förbjudet i kejsardömet.


Vad händer när man dör?

När en människa eller alv dör lämnar själen kroppen och beger sig till en dimension som vi generellt sett kallar Underjorden, eller de dödas rike. Där vistas själen tills dess att den har glömt alla sina minnen från sitt tidigare liv. Därefter återföds själen i en ny kropp. Ibland händer det att själar återföds utan att ha glömt sina minnen. Några särdeles mäktiga magiker sägs också kunna transportera sin själ via dödsriket rakt in i en ny kropp som de själva har valt ut, med alla sina minnen och sin makt bevarad. Personer som dör en våldsam död eller som inte kan acceptera sin död kan förvandlas till spöken, vilket alltså är själar som inte har begivit sig ner underjorden.