.: Roller

Här presenterar vi alla roller på lajvet med en kort bakgrundsinformation. Sådant som är allmänt kännt. Vi lägger upp sidan redan nu även om inte alla texter och bilder är klara. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Adel

Adliga personer presenteras med sin vapensköld. Och är arrangerade i rangordning.

Prästerskap och magiker

Icke adliga roller listas utan särskild ordning


Borgare, bönder och andra

Icke adliga roller listas utan särskild ordning

 

.: Prästerskap och magiker

Amira av Celestinusorden

Prästinnan Amira är en av de fem högst uppsatta prästinnorna i Celestinuskulten. Endast underställd översteprästinnan själv. Amira känner inte till något liv utanför kulten och har levt hela sitt liv i den religiösa orden. Eftersom Celestinuskultens främsta uppift är att skydda imperiet och vara en direktlänk till den gudaförklarade Celestinus, den förste kejsaren, har Amira en framträdande roll vid det kejserliga hovet. Ofta sänds hon iväg på uppdrag som rör imperiets stabilitet och säkerhet. Detta är anledningen till att Amira nu reser till furstinnan av Nordeport. Se religion för mer information om Celestinuskulten.

Amira är känd inte bara för sin djupa tro och nära samförstånd med den gudomlige Celestinus, utan är också för sin skönhet och sin bildning. Hennes närvaro vid imperiets olika hov gör att hon bemästrar de sociala spelreglerna tillfullo.

Amira av Celestinusorden tilltalas: Ers eminens

Rollen spelas av Henrietta Olestad

Penelope prästinna till Uriel

Penelope är prästinna åt gudinnan Uriel, hon som är sötvattnets drottning och som skänker hälsa, kärlek och skyddar barnafödandet. Penelope har valt den asketiska vägen inom gudinnans kult och dyrkar henne i naturen istället för något av de stora templen. Just på platsen där furstinnans hov nu har samlats finns ett heligt altare helgat åt Uriel. Här vakar Penelope och talar med gudinnan vars röst hon hör i älvens vatten.


Penelope är känd om en särskilt helig prästinna som lever ett asketiskt liv som eremit. Hon har en särskild förmåga att få sina böner till Uriel hörda.

Prästinnan Penelope tilltalas: Heliga syster eller ers helighet

Rollen spelas av Rebecka Carlsson

 

Niniel prästinna till Nanna

Niniel har sedan en tid tillbaka levt vid hovet som tillhör hertigparet av Swartöö. Hon mötte hertiginnan när hon gjorde en pilgrimsfärd till en helig äng där Gryningsjungfrun dansar en gång varje år. Hos hertiginnan ombesörjer hon det religiösa och tar emot bikten samt skänker glädje, sång och hopp. Hertigparets hov är en plats där Gryningsjungfrun verkligen äras. Nanna är en gudinna som verkar genom sång, musik och dans. Därför hör man ofta Niniel spela och sjunga

Prästinnan Niniel tilltalas: Heliga syster eller ers helighet

Rollen spelas av Cornelia Karlsund

 

Vifil magiker

Text kommer snart

Rollen spelas av Lars Lykta

 

Bertram Magiker

Text kommer snart

Rollen spelas av Daniel Holmbäck

Kertius Alkemist

Kertius har helt nyligen dykt upp vid furstinnans hov. Att han inte härstammar från imperiet är tydligt, men han tillhör Schola Nocturna. Mycket lite är känt om honom mer än vad han själv valt att berätta. Han är alkemist och härrör från landet Taurynn, som ligger norr om furstendömet Nordeport, på andra sidan havsviken. Furstinnan har som bekant inte någon anlitad magiker för tillfället och platsen är så att säga vakant. Kertius antas vara en av dem som aspirerar på att få anställning hos furstinnan.

Rollen spelas av Bengt Liljeros

Calixtus Magiker

Calixtus föddes som yngre son till den gamle fursten av Nordeport, och han är alltså en yngre broder till den nu regerande fursten. Hans namn var ursprungligen Frobert Isensköldh, men har sedermera antagit ett nytt namn som magiker. Magiker förväntas att lämna alla sina band till släktingar, och det kan heller inte ärva något, vare sig land eller egendomar. Men magiker födda ur högadeln har politiken för mycket i blodet. Därför är det heller inte någon slump att många av de högst uppsatta magikerna i de olika skolorna föddes som adliga. Calixtus föddes märkt av magi och blev tidigt upptagen i Schola Draconis. Han är nu en av de högsta inom skolan och lever uteslutande i kejsardömets huvudstad där han verkar för att främja skolans intressen vid det kejserliga hovet.


När hans bror fursten nu hospitaliserats har Calixtus bestämt sig för att återvända till det furstliga hovet. Han har aldrig träffat den nya furstinnan. Frågan är faktiskt om det är någon som egentligen kommer att känna igen honom, ryktet säger att fast han är över 70 år så ser han inte ut att vara en dag över 35…

Rollen spelas av Erik Höglund

Regin Magiker

Tertius i Schola Argentia, hovmagiker till prinsessan Laetizia

Regin är en av de tre högst uppsatta magikerna i Schola Argentia. Trots sin eleverade ställning i skolan tjänstgör han som magiker åt prinsessan Laetizia. Det är inte någon lätt uppgift med tanke på prinsessans vidlyftiga och kringflackande leverne. Det står också i skarp kontrast till den bild som Schola Argentia annars gärna ger av sin verksamhet. Nämligen att de ställer sig utanför allt politiskt intrigspel och förhåller sig neutrala till världsliga ting.

Som alla magiker, och särskilt magier i Schola Argentia, så är Regin kunskapstörstande och intresserad av antika artefakter.

Regin är obrottsligt trogen prinsessan och tjänar henne på ett mycket ödmjukt sätt.

Rollen spelas av Jonas Lindh