.: Välkommen

 

MAKTKAMPEN KRING FURSTENDÖMET NORDEPORTS TRON

Den intrikata maktkampen för att skaffa sig bästa möjliga position vid fursten av Nordeports förväntade och snara bortgång har pågått länge men närmar sig nu sin kulmen. Det är nämligen inte självklart vem som i framtiden ska sitta på furstetronen i en av kejsardömets största markförläningar. Med hjälp av god uppfostran, väl dolda agendor, kontakter, ingångna allianser, pengar, jordbyten, välsignelser av gudarna, ett stänk magi och de allra bästa advokaterna och kanske en och annan ljusskygg individs tjänster, rustar sig den högadliga familjen för det krig som den här gången snarare kommer att utspelas vid bankettbordet än på slagfältet. Den till synes lojala uppassningen (som till stor del består av deras adliga vasallers familjemedlemmar) försöker i sin tur förutse vilket hus som kommer att avgå med segern så att de själva kommer att befinna sig på den vinnande sidan när fursten av Nordeport dör. De skaffar sig genom tjänster och gentjänster positioner som gör dem oumbärliga för sina herrar och damer. I vissa fall kan man inte ens vara säker på vem som egentligen styr och vem som tjänar. Det är ens skicklighet i intrigerandet som avgör. De som kan skaffa fram furstliga gåvor, hotfulla legoknektar, förbjudna varor eller tillfredsställa de nya och gamla vännernas lustar på ett eller annat sätt kan i gengäld förvänta sig beskydd och rekommendationer.
Det gäller att synas och manifestera sin position. Allt står på spel – rikedomar, mark, titlar, ära, makt och inte minst livhanken…

 

EN HELG MED FESTLIGHETER OCH INTRIGER

Tre våningar, väggar av timmerstockar, breda plankgolv, mystiska prång och gångar, festsal. De flera hundra år gamla timrade sädesmagasinen på Kvarntorps herrgård i Forshaga kommer att förvandlas till ett jaktslott på gränsen mellan det norra furstendömet Nordeport och ett av de kejserliga hertigdömena, Svartö.

Vi vill erbjuda er ett lajv där ett tätt intrigspel är viktigare än de fysiska umbärandena. Alla spelare kommer att få intriger och allt spelarna gör kommer att få konsekvenser för lajvvärlden, inte bara på plats utan också runt om i riket. Vi hoppas att både ni och vi ska tycka att det här är så roligt att lajvet kan bli en kampanj. Rollerna kommer delvis att skrivas av oss arrangörer och vi kommer att tillfråga personer att spela en del av dem. Du får också gärna själv komma med förslag till roll. Du bör lägga ner möda på din rekvisita för att göra illusionen fullständig för både dig själv och andra. Det väsentliga är att vi är där för spelglädjen och att ge varandra en fantastisk lajvupplevelse.

Det du som spelare säkert vet är att din bästa vän förmodligen är din värsta fiende, men på ytan ger etiketten och Regeln ett till synes mycket angenämt umgänge.

 

 


 

Varmt välkomna
Thérèse och Henric

.: Nyheter

Celestinii - den kejserliga familjen

I över tretusen år har kejsare av huset Celestinii regerat imperiet, kejsardömet Novion. Minnen och legender av en tid före det heliga kejsardömet är vaga och förpassade till legender. Makten i imperiet ligger inte alltid i händerna på kejsaren. Medlemmar ur det högsta skiktet av adeln besitter alla de höga riksämbetena. Konkurrensen om dessa lukrativa ämbeten leder till blodig maktkamp.

Huset Isensköldh

Det mest anrika furstehuset i kejsardömet står inför risken att slitas sönder. Med rötter som är äldre än själva kejsardömet har furstendömet Nordeport regerats av huset Isensköldh. I en unik obruten linje har samma familj suttit vid makten. Inget annat hus kan skryta med samma anor. Men den nuvarande fursten har inte några manliga arvingar. Vem som ska ärva furstendömet står mellan de två döttrarna, och deras kusin hertigen av Swartöö. Den sjuklige fursten misströstar och har lämnat över styrelsen av furstendömet till sin unga hustru nummer två.