.: Hovetikett

 

Regeln


Att vara en adlig person innebär att leva hela sitt liv efter strikt etikett. I vardagligt tal benämner man fenomenet som ”regeln”. Regeln föreskriver allt från hur du ska tilltala andra adliga personer, för vem du ska buga och hur djupt som du ska buga till att definiera vem som får sitta var och i vems sällskap man får sitta eller inte sitta.

Att vara adlig kräver att du lever adligt. Det betyder att du förväntas vara extravagant, att manifestera ditt adelskap genom att spendera på eleganta kläder och ägodelar. Att snåla med pengar är att förlora i anseende och ära är allt som betyder något. Att vara djupt skuldsatt är mindre pinsamt än att bli sedd i billiga kläder.

Regeln föreskriver också att oavsett vilka motsättningar du har till andra personer så får du aldrig uppträda annat än belevat, artigt och med ett leende när du är i sällskapslivet och vid hovet. Även de bittraste fiender måste inpassa sig efter regeln när de möts på en fest. Vendettor och gräl avhandlas privat eller i det fördolda.

En adlig person ska vara belevad, generös och ädel. Man förväntas efterleva ett ridderligt ideal. Lydnad, trohet och huldhet ska visas mot den vars vasall man är.

En adlig person förväntas...

- vara frikostig, rättvis och god
- uppvisa elegans
- vara väl förtrogen med sång, musik, poesi och konst
- visa vördnad för gudarna
- lyda kejsaren


Tilltal för adliga


Kunglig/kejserlig              Ers majestät

Kejserliga barn                Ers kungliga höghet eller prins/prinsessa + förnamn

Prinsar och prinsessor    Tilltalas Ers höghet
av blodet                         Sidogrenar i kejsarfamiljen, har egen titel t ex hertig eller greve

Furstar/furstinnor            Tilltalas Ers nåd
/hertigar/hertiginnor        som ej är prinsar och prinsessor av blodet

Markgrevar/grevar/         Tilltalas Ers högvälborenhet el min dam/min herre
grevinnor                         som ej är prinsar och prinsessor av blodet
baroner/baronessor

Herremän/damer/            Tilltalas min dam/min herre eller riddare/fru/jungfru/junker
riddare

Barn till frälse som inte fått egen titel ännu, tilltalas junker/jungfru eller unge herr/fröken.


 

.: Nyheter

"I have found a universal rule . . . valid above all others in all human affairs whether in word or deed: and that is, to avoid any kind of affectation as though it were a rough and dangerous reef; and (to coin a new word, perhaps), to practice in all things a certain sprezzatura [nonchalance], so as to conceal all art and make whatever one does or says seem effortless, and almost unpremeditated." (The Courtier)