.: Roller

Här presenterar vi alla roller på lajvet med en kort bakgrundsinformation. Sådant som är allmänt kännt. Vi lägger upp sidan redan nu även om inte alla texter och bilder är klara. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Adel

Adliga personer presenteras med sin vapensköld. Och är arrangerade i rangordning.

Prästerskap och magiker

Icke adliga roller listas utan särskild ordning


Borgare, bönder och andra

Icke adliga roller listas utan särskild ordning


 

.: Borgare, bönder och andra

Bankir Gunvald Rike

Gunvald Rike är en av Nordeports mest förmögna bankirer. Det är tack vara honom och hans investeringsmedel som så många av adelns praktfulla byggnader kommer till stånd, för att inte tala om alla de damers extravaganta klänningar och husinredningar som finansieras genom lån av Gunvald. Det finns ingen adelsdam eller riddare som inte vill vara hans vän. Ty genom god relation med denne bankir säkrar man en livsstil som man annars inte har råd med. Men ve den som inte klarar av att betala av sina lån...

Gunvald Rike är van att vid att röra sig i de förnämast kretsar och är alltid en väl sedd gäst hos den furstliga familjen. Förutom att vara en ofta anlitad bankir har han ett brinnande intresse för vin och mjöd, han är en riktig finsmakare.

Rollen spelas av Björn Hagberg

Kammarfröken Beatrice Rike

Yngre syster till Gunvald Rike, bankir i Nordeport. Beatrice kommer från en av de absolut mest förmögna familjer i furstendömet. Hennes uppfostran har varit i det närmaste adlig. Familjen bor i ett stort palats i furstendömets huvudstad. På många sätt har hon haft en mer privilegierad uppväxt än många adliga fröknar, som visserligen har fina titlar, men inte alltid så mycket pengar. Beatrice har skolats väl och haft privatlärare som undervisat henne. Hon är också aningens bortskämd och van vid att kunna slösa pengar på kläder och smycken och nöjen.

Beatrices bror har förvärvat en post åt sin syster som kammarfröken åt fru Juliana Isenskiöldh som just återvänt från exil. Hans förhoppning är att kunna finna en adlig make åt Beatrice. Vad hon själv tycker om den saken har ingen frågat.

Rollen spelas av Josefin Olsson

Advokat Vendela Algotsdotter Räf

Advokat och kejserlig hovrättspresident

Vendela Algotsdotter Räf kommer från en välbesutten och förnäm borgerlig släkt bosatt i kejsardömets huvudstad. Släkten har i många generationer besatt höga ämbeten inom den kejserliga förvaltningen.

Vendela utbildades på universitet och studerade lag och rätt. Efter sin examen har hon tjänstgjort som advokat med särskilt fokus på arvsfrågor. Något som ständigt är aktuellt och som ger upphov till stridigheter och inbördeskrig.

Vendela har gjort en mycket snabb karriär tack vare sin duglighet och har nu till och med i så unga år tagit plats som kejserlig hovrättspresident. Nu är hon på besök i furstendömet för att bringa klarhet i de juridiska frågor som uppkommit i och med arvsfrågan.

Rollen spelas av Mia Fröling

Köpman Confusiuseseen Påfågel

Det finns inget som inte handelshuset Påfåglarna kan ordna. Handelshuset är ett av de allra mest framgångsrika i hela kejsardömet, och de har manufakturer i alla kända (och okända) delar av världen. Exotiska lyxartiklar är deras specialitet och därför är de alltid väl emottagna vid imperiets och furstendömenas hov.

Det finns inget som är så viktigt för en adlig person som att uppvisa lyx och lyxföremål skaffar man allra bäst via Påfåglarna. Detsamma gäller i ännu högre utsträckning de inte adliga personer som vill ta steget upp i adeln. För att vinna en plats vid ett hov, eller att få en furste eller en hertigs intresse måste man uppvisa att man kan leva "adligt", dvs slösa bort pengar som om det inte fanns en morgondag.

Rollen spelas av Kari Leinonen Tapio

 

Kammarjungfru Efrike Kvicke

Efrike är dotter till furstens sadeltygmästare. Familjen Kvicke har i många år tjänstgjort hos furstarna av Nordeport och familjen har det gott ställt. Vid sidan av sin tjänst hos fursten så föder familjen upp hästar, något som de är berömda för.

Efrike har genom sin mors försorg fått en plats i furstinnans hushåll som kammarjungfru. En mycket stor ära som är till nytta för familjen. Efrike är hjälper även sin far som sadeltygsmakare. Furstinnan är mycket fäst vid henne och har mycket stort förtroende för sin kammarjungru.

Som kammarjungfru är Efrike underställd furstinnans kammarfru, fröken Mathilda Blåhöök

Rollen spelas av Anna Pettersson

Hushållerska Ragnhild Sigynsdotter

Ragnhild förestår köket och serveringen hos fursten och furstinnan av Nordeport. I hushållet är hon underställd Fru Cordula Gyllenalm som är hovmästarinna och under sig har hon hushållets pigor. Det är tack vare hushållerskans försorg som furstens bord är så berömt för sin persfektion och fulländning. Med fast hand styr hon pigorna. Hon har en något komplicerad relation till hovmästarinnan, vars vilda idéer om inbakade sparvar i pastejer hon inte riktigt håller med.

Rollen spelas av Elin Järnemo

Piga Svala Äppelkind

Familjen Äppelkind har nyligen lyckats få anställning hos fursten som trädgårdsmästare. Tidigare har de med framgång drivit jordbruk. Svala har en bror som gärna skulle vilja få en tjänst som väpnare, familjen aspirerar på att resa sig ur sitt stånd. Men vägen dit är lång. Dock är Svalas tjänst som piga i furstinnans hushåll en viktig post på vägen. Svala har visat sig mycket duglig och skulle själv gärna vilja bli kammarjungru. När hon inte är upptagen med sina sysslor under hushållerskan brukar hon be kammarfrun om att få träna på att tjänstgöra i kammaren hos furstinnan.

Rollen spelas av Sagalinn Tangen

 

Piga Tärna Kogg

I furstendömet har sjöfart en mycket vikigt roll, framförallt för handel. Familjen Kogg är äger ett av de mest framgångsrika rediererna och gör affärer med handelsmän och bankirer för att se till att deras varor kommer till Nordeport. Sjöfarten har gjort familjen förmögen och tack vare detta har de kunnat placera en av familjens döttrar i det furstliga hushållet. Tärna Kogg har är piga och underställde hushållerskan hos furstinnan. Familjen har stora förhoppningar på dotterns framtid.

Rollen spelas av Charlotte Parning Finnsson

 

Dräng Svante Smed

Svante hade inte någon lust att följa i sin fars fotspår och bli smed. Han drömmer om att bli riddare. Men vägen dit är inte lätt. Som genom ett lyckokast har han fått jobb som dräng hos fursten. Med stor nit sköter han sina sysslor och har blivit något av en favorit. Furstinnan överväger att ge honom en post som betjänst i sin kammare. I hushållet lyder Svante under furstinnans hovmarskalk.

Svante Smed visar också talang som trumpetare och furstinnan har funderat på att kanske användad honom som härold.

Rollen spelas av Rasmus Alm

Stallknekt Numme Berg

Väpnare åt herr Norfrid Måne och Stjärna, furstinnans stallmästare. Norfrid tjänstgör i furstinnans hushåll som stall knekt.

Numme är en ung man med ambitioner. Hans familj har en ganska oansenlig bakgrund som bergsmän. Men Numme drömmer om att bli riddare. Därför har genom hårt arbete lyckats få bli väpnare åt den berömde riddaren Herr Norfrid Måne och Stjärna.

Numme är en lojal och gladlynt person som har lätt för att bli omtyckt. Han sköter sina plikter med största omsorg och nit, och är mycket lojal mot furstinnan.

Rollen spelas av Linus Pettersson

 

Visteria Medicus

Livmedikus åt Markgrevinnan av Mårdeborg

Visteria är en mycker välrenommerad livmedikus. I sin ungdom studerade hon bland annat i Wung-Xu, och reste runt i de norra skogarna för att lära sig skogsalvernas läkekonst. Visteria har en äventyrlig personlighet och är alltid intresserad av att lära sig mer. Visserligen är hon inte magiker, men det är kännt att hon gärna skulle vilja byta kunskaper med alkemister.

Det är inte bara läkemedel som hon är skicklig på att framställa, även skönhetsmedel och allahanda andra små nyttigheter har hon en god hand med.

Sin tjänst hos markgrevinnan har hon haft relativt länge, och hon har varit behjälplig vid födslarna av markgreveparets döttrar.

Rollen spelas av Sandra Marinsson

Härold Styrbjörn Tuta

Härold hos furstinnan av Nordeport. I hushålle underställd hovmarskalken.

Härolden är ständigt på språng med nyheter. Han har hand om furstinnans brevduvor och all korrespondens. Plötsliga bud, goda som dåliga, levereras av härold Styrbjörn.

Om man som gäst vid furstinnans hov önska sända brev vänder man sig till hovmarskalken som vidtalar härolden.

Häroldens något udda dialekt kommer sig av att han inte är född i imperiet utan har sin härkomst i kungariket Treklyft.

Rollen spelas av Anders Tangen

Piga Rosagull Korgflickare

Rosagulls familj har i generationer tjänat furstens hushåll som korgflickare. Inte sällan har döttrar från familjen tjänstgjort som pigor och även som hushållerskor.

Rosagull är trots sin unga ålder redan uppskattad för sin flit och sin artighet. Rosagull tjänstgör hos furstinnan, ofta i hennes kammare, men även vid bordet.

Att tjänstgöra vid det furstliga bordet är en utmaning för Rosagull. Så många spännade och delikata läckerheter och bakverk som hon aldrig tidigare sett, än mindre smakat utgör en lockelse som är svår att motstå.

Rollen spelas av Sunniva Tangen

Sångerskan Hermina

Hovmusiker hos Furstinnan av Nordeport

Hermina är en skolad sångerska från den kejserliga akademien för musik.

Rollen spelas av Maria Forsberg

Trubadur Vilgot

För närvarande anställd som hovmusiker hos Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö

Vilgot är en man som lämnat trygghet och rikedom bakom sig för att följa sina drömmar om att bli musiker. Nu vandrar han runt i kejsardömet och spelar på adelns slott och borgar. Han är en känd trubadur och välsedd gäst vid alla hov. Vilgot spelar för dem som betalar och som har förmågan att uppskatta hans konst. Trubaduren hör och ser mycket vid hoven där han spelar. Skvaller och hemligheter, ränker och intriger, och kärleksaffären och svek…

Rollen spelas av Theo Axner