.: Ekonomi

MARK – olika ägandeformer
Kronojord, frälsejord, skattejord och tempeljord är utspridd. Magiker får ej äga jord enligt lag.

Kronojord: Kejsarens egna bönder = Kronobönder betalar inte skatt utan arrende till kejsaren + dagsverken på kejsarens gårdar.

Frälsejord: Frälsets bönder = Frälsebönder betalar inte skatt utan arrende till frälset som äger deras mark + dagsverken på frälsets bönder. Frälsejord går ej att byta eller köpa/sälja då den bara är i förläning från någon. Frälset kan köpa egen mark som är skattejord och då skattar de för den marken.

Skattejord: Självägande bönder = Skattebönder = betalar skatt till kronan/kejsaren. En bondgård som skattar omfattar minst ett hektar, vilket kan försörja en familj under ett år.

Tempeljord: uppköpt/bortskänkt skattejord som arrenderas ut enligt systemet frälsejord , varje år efterskänks skatten för att hålla sig väl med gudarna. Här ingår även jorden som hör till skolorna som drivs av templen.
Borgare kan äga egen mark, den marken är alltid skattejord.

Magikerjord: För att magikerna inte skulle bli för mäktiga, instiftade kejsaren en lag som innebär att magiker inte får äga jord och inte heller får ägna sig åt handel, utom med de ting som de själva producerar och med sina tjänster. De magiska skolorna får äga jorden som de är byggda på och själva campusområdena, inte mer.

FRÄLSET

Herreman/riddare
Minsta enhet för frälset = herreman och/eller riddare
1 frälsegods motsvarar kostnaden för att rusta en riddare med tillhörande häst, väpnare m. m. samt försörja riddarens familj. 1 frälsegods består av flera bondgårdar, ibland en hel by samt kvarnar, skog, broar, vägar etc.

En riddare är en herreman som fått riddarslag. En herreman kan välja att rusta en annan person än sig själv om han inte vill slåss, en marklös riddare som försörjs av herremannen (t ex en son, kusin).

Baron/baronessa 10-20 gods. Baroniet förlänas direkt av kejsaren eller frälseperson som greve eller hertig.
15 frälsegods rustar 10 riddare.

Exempel: Baronen förlänar 5 riddare 5 frälsegods. 5 riddare bekostar han själv och dessa har inte egna förläningar utan stannar på huvudgodset.

Greve/grevinna 20-100 gods. Förläningen direkt av kejsaren eller frälseperson.
Rustar enligt avtal
Hertig/hertiginna 50-200 . Förläning direkt av kejsaren eller fursten.
Rustar enligt avtal

Kejsaren äger en fjärdedel av all odlingsbar mark i riket = kronojorden. Ej förlänad. Brukas av kronobönder.
Furstarna äger tillsammans 12% av all odlingsbar mark som arv och eget.

En tredjedel är skattejord = ägs av bönder och tempel. Resten är frälsejord = 30%

Varje furste är ålagd att hålla minst ett tornerspel per år. Beräknad minimumkostnad 100.000 celester. En grevlig tornering är billigare och mindre storslagen.
Kejserlig tornering varje år med final på kejsarinnans födelsedag, som infaller tidig höst, mellan de 24 mest framstående riddarna (de som tagit sig till finalen tidigare). Kejsarinnan har rätt att låta sin förkämpe delta i finalen. Alla har inte råd att bege sig till denna varje år. Templen tjänar storkovan på sina helare.

INKOMST OCH PRISEXEMPEL

1 riddare = 1000 celester i årsinkomst =1 gods
Räcker till omkostnader för hushållet. På detta går det att leva ridderligt ståndsmässigt utan excesser.
Riddarplikten, d v s kostnaden för rustning, stridshäst, väpnare, seldon, vapen kostar i underhåll per år 100 celester.
Standardrustning för riddare kostar 100 celester att införskaffa.
Stridshäst kostar 100 celester att införskaffa.

En bondes årsinkomst på 1 ha = 1 celest = därav skattar han idag totalt 25 silvermynt till kronan och 25 silvermynt går till andra avgifter som tullar, kvarnavgifter, domstolsskatt (5 silver av de 25) till den som har juridisktionen över området. Avlägges kontant.

1 celest (guldmynt)= 100 silvermynt = 1000 koppar= därefter klippingar av olika storlek

Exempel på olika priser

Kostnad för djur

1 ko 10 silver
1 häst 50 silver
1 stridshäst 100 celester
1 inkörd oxe 25 silver
1 oxe för mat 5 silver
1 gris 1 silver
1 får 1 silver
1 höna 10 koppar (ett dussin ägg = 1 koppar)
1 gås 15 koppar
1 brevduva 1 silver
1 kejserlig brevörn 200 celester
(måste alla av Celestinii ätt inneha för att meddela sig med kejsaren)

Kläder
1 enkel klänning 1 silver
1 struthätta 50 koppar
1 finklänning 5 silver
1 hovdräkt 250 celester (minst)

Värdshus i vägkorsningen
1 stop öl + 1 portion gryta+bröd 1/4 koppar
1 stop öl 1/8 koppar
1 stop mjöd ½ koppar
1 krus billigt vin 1 koppar

 

.: Nyheter

Celestinii - den kejserliga familjen

I över tretusen år har kejsare av huset Celestinii regerat imperiet, kejsardömet Novion. Minnen och legender av en tid före det heliga kejsardömet är vaga och förpassade till legender. Makten i imperiet ligger inte alltid i händerna på kejsaren. Medlemmar ur det högsta skiktet av adeln besitter alla de höga riksämbetena. Konkurrensen om dessa lukrativa ämbeten leder till blodig maktkamp.

Huset Isensköldh

Det mest anrika furstehuset i kejsardömet står inför risken att slitas sönder. Med rötter som är äldre än själva kejsardömet har furstendömet Nordeport regerats av huset Isensköldh. I en unik obruten linje har samma familj suttit vid makten. Inget annat hus kan skryta med samma anor. Men den nuvarande fursten har inte några manliga arvingar. Vem som ska ärva furstendömet står mellan de två döttrarna, och deras kusin hertigen av Swartöö. Den sjuklige fursten misströstar och har lämnat över styrelsen av furstendömet till sin unga hustru nummer två.