.: Roller

Här presenterar vi alla roller på lajvet med en kort bakgrundsinformation. Sådant som är allmänt kännt. Vi lägger upp sidan redan nu även om inte alla texter och bilder är klara. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Adel

Adliga personer presenteras med sin vapensköld. Och är arrangerade i rangordning.

Prästerskap och magiker

Icke adliga roller listas utan särskild ordning


Borgare, bönder och andra

Icke adliga roller listas utan särskild ordning

 

.: Adel

Herr Clodvig Isenskiöldh

Furste av Nordeport, hertig av Vidskog, grev av Hyllinghus, greve Porsinge, baron av Brovik etc etc. Rikshovmästare i Norra kejsardömet, riddare. Huvudman för huset Isenskiöldh.

Fursten ligger nedbäddad och sjuklig i slottet i Nordeport. Många misstänker att han inte har långt kvar i livet. Förvirrande nog har fursten inte utsett sin arvinge. Istället har han bemyndigat sin unga hustru med regentskapet över furstendömet.

Fursten av Nordeport tilltalas: Ers nåd

OBS: rollen kommer inte att spelas på lajvet. Den finns med här eftersom den är så central för många intriger!

Prinsessan Laetizia Celestinii

Kejserlig dotter, prinsessa av imperiet

Prinsessan är den yngsta av den föredetta kejsarens alla barn. Hon är faster till den nu regerande kejsaren och därmed även faster till Markgreven av Mårdeborg. Prinsessan är en rastlös själ som ägnar sin tid att resa runt mellan de främsta hoven i kejsardömet och gästa dem. Att ta emot prinsessan är såklart en stor ära, men också lite av en prövning. Hon är känd för sin oerhörda nyfikenhet och förmåga att uppdaga hemligheter och skandaler. Hennes krönika över sin samtid är välkänd och välläst.

Prinsessan äger själv inte någon förläning, men har ett mycket ansenligt apanage från kejsaren. Sina pengar spenderar hon på kläder och lyxvaror. Hennes aptit för det allra senaste är enorm, och apanget verkar aldrig räcka till. Att hålla sig väl med prinsessan är klokt, eftersom hon är så nära släkt med kejsaren. Men hennes ovilja till att gifta sig samt en viss ohörsamhet gentemot sin släkts önskningar gör att hon periodvis väljer att kanske hålla sig borta från kejsarens hov...

Prinsessan Laetizia tilltalas: Ers kungliga höghet

Rollen spelas av Mikaela Lindh

Herr Claudius Celestinii

Prins av blodet, markgreve av Mårdeborg, baron av Ovanå och Ulvhus, herre till Långåsa etc etc. Marskalk av imperiet, riddare, vasall till kejsaren

Markgreven av Bergaklyft tillhör det kejserliga huset och är kusin till den nu regerande kejsaren. Hans markgrevskap ligger vid den nordöstra gränsen där det för närvarande är krig. En markgreves uppgift är att försvara gränsen. Markgreven är gift med den yngre dottern till fursten av Nordeport. Markgreven är en ärelysten man, stolt över sitt släktskap med kejsaren. En prövad krigare som gärna skulle se att kejsardömet engagerade sig i ett storskaligt erövringskrig.

Som prins av blodet tilltalas markgreven: Ers höghet

Rollen spelas av Love Sjögren

Fru Clotilda Rödelantz

Furstinna av Nordeport genom äktenskap, ställföreträdande regent i norr.

Furstinnan är många år yngre än sin make. Många inom högadeln är upprörda över att fursten valde att gifta sig med en dotter till en simpel riddare. Furstinnan är känd för sin godhet och vänlighet. Men saknar erfarenhet av att styra och leda.

Furstinnans släkt är riddare och vaseller till fursten. De har aldrig tidigare haft anspråk på att kliva upp i rang. Det var först när Clotilda blev furstens älskarinna som de fick upp ögonen för att framtiden kunde innehålla intressanta öppningar.

Det är furstinnans hov som är samlingspunkten för alla viktiga händelser i nuläget. Det är här som allt händer. Hennes hov är en smältdegel av intriger och spel.

Furstinnan av Nordeport tilltalas: Ers Nåd

Rollen spelas av Gunilla Finnson

Fru Ottilia Öörnecrantz

I egen rätt hertiginna av Rosenholm, grevinna av Lövinge, grevinna av Ormsten, baronessa av Skicklinge etc, genom äktenskap hertiginna av Swartöö, grevinna av Gråborg, fru till Saxvik etc. Överhuvud för ätten Öörnecrantz.. Vasall till kejsaren

Fru Ottilia Öörnecrantz föddes som äldsta dotter av två, med tre äldre bröder. Genom olika olyckliga omständigheter dog de trä äldre bröderna tidigt utan att efterlämna sig några barn. Arvet kunde ha gått till hennes manliga kusiner, men Ottilia Öörnecrantz som vuxit upp vid hovet, som hovkammarfröken till kejsarinnan, hade goda kontakter och drev igenom sina anspråk. Därmed tillföll ättens alla titlar Ottilia i egen rätt och hon blev också överhuvud för hela släkten. Hertiginnan valde att ingå äktenskap med en brorson till Fursten av Nordeport. Som överhuvud för en hertigätt rankar hon högre än sin man, hertigen av Swartöö. Hertiginnan är god förvaltare och familjens förmögenhet är extrem, trots att maken slösar offantliga summor på tornerspel. Hertiginnan är angelägen om att hennes make ska bli arvinge till furstendömet.

Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö tilltalas: Ers Nåd

Rollen spelas av Nina Åhlmans

Herr Lothar Isenskiöldh

Hertig av Swartöö, greve av Gråborg, herre till Saxvik. Genom giftermål Hertig av Rosenholm, greve av Lövinge och Ormsten, baron av Skicklinge etc. Marskalk av imperiet, riddare, vasall till kejsaren

Hertigen gift med Ottilia Öörnecrantz och har tillsammans henne två söner och tre döttrar. Ännu är inget av barnen bortlovat, något som förvånar många. Hans äldste son och arvinge kommer att få sin tids största arv, oavsett om furstetiteln tillfaller hertigen eller inte. Hertigen är känd sin ridderlighet och extravaganta gästfrihet under de tornerspel som han älskar att ge. Vetenskap, militärhistoria och sjöfart är hertigens stora intresse och han underhåller ett flertal vetenskapsmän och äventyrare vid sitt hov (till hans hustrus irritation). Känt är att hertigen just håller på att utrusta en flotta om tre skepp. Hertigen är en levnadsglad man som inte drar sig för att pröva nya förlustelser inom allahanda områden. Inte helt oväntat har hertigen en oäkta son som han tycker mycket om och som han har erkänt som sin bastard.

Hertigen av Swartöö tilltalas: Ers nåd

Rollen spelas av Vidar Askulf

Fru Klarissa Gyllenfors

Änkehertiginna av Swartöö, efter den framlidne herr Albert Isensköldh hertig av Swartöö.

Fru Klarissa är yngre syster till greven av Broborg, herr Karl Gyllenfors. Huset Gyllenfors är ett av kejsardömets äldsta och änkehertiginnan är mycket stolt över sina fina anor. Gyllenforsarna håller i dagsläget fler trupper i sina förläningar än vad de behöver för att uppfylla sin ed till kejsaren, något som förbryllar framförallt kringboende adelsmän. Änkehertiginnan är mycket fäst vid sin son hertigen av Swartöö och hon bor alltjämt vid hans hov. Vid sin sida har hon den lojala kammarfrun Dorotea Höökvind. Det finns få saker som betyder mer för änkehertiginnan än etiketts- och rangfrågor. Hon visar också ett livligt intresse för äktenskapsfrågor som rör släkten.

Änkehertiginnan av Swartöö tilltalas: Ers nåd, alternativt Ers änkenåd

Rollen spelas av Kerstin Petersén - Linder

 

Fru Benedikta Isenskiöldh

Yngsta dotter till fursten av Nordeport. Markgrevinna av Mårdeborg, baronessa av Ovanå och Ulvhus, fru till Långåsa, genom giftermål med Herr Claudius Celestinii, prins av blodet.

Fru Benedikta giftes i unga år bort med Markgreven av Mårdeborg. Ett mycket gott gifte, då markgreven är en prins av blodet. Äktenskapet förhandlades av fursten av Nordeport och kejsaren. Benedikta är en av de tre som har arvsrätt till furstendömet. Visserligen är hon den yngre av två systrar, den äldre är Juliana Isenskiöldh. Men Juliana blev förskjuten av sin far och skickades i exil. Detta gör att Benedikta anser sig som den enda rättmätiga arvingen. Detta gör att hon har en något ansträngd relation till sin kusin hertigen av Swartöö och hans familj och hushåll, eftersom hertigen också gör anspråk på arvet.

Markgrevinnan är en ganska lågmäld person. Men man ska inte låta sig luras av henns milda yttre. De som känner henne väl vet att det finns en vilja av järn bakom den vackra fasaden.

Markgrevinnan av Mårdeborg tilltalas: Ers högvälborenhet eller min fru

Rollen spelas av Heidi Holmström

Herr Sigfrid Liljefeldt

Greve av Lindesal, baron av Vidgård och herre till Alnäs. Kejserlig hovceremonimästare, riddare, vasall till kejsaren. Hovmästare hos prinsessan Laetizia.

Herr Sigfrid Liljefeldt är på systerson till fursten av Nordeport och därmed på mödernet kusin till furstend döttrar, samt även kusin med hertigen av Swartöö. Herr Sigfrid bor vanligtvis vid det kejserliga hovet där han tjänstgör som hovceremonimästare. Han har ett brinnande intresse för ceremonier och ritualer som hör till livet vid ett hov. Dans är ett annat av hans särskilda intressen. Herr Sigfrid har inte några politiska intressen i Nordeport, men det oroliga läget med en oerfaren furstinna som ställföreträdande har föranlett hans vistelse vid furstinnans hov. Han är för att hjälpa henne med frågor som rör det furstliga hovets ceremonier och ritualer. som rör det furstliga hovets ceremonier och ritualer.

Greven av Lindesal tituleras: Ers högvälborenhet eller min herre, alternativt herr Sigfrid

Rollen spelas av Henric Granholm. Är också arr. Den här rollen finns till bland annat för alla ska kunna ställa frågor kring etikett, rang, titlar, ceremonier etc in-lajv så att säga

Fru Rodelinda Swaneskiöldh

Grevinna av Lindesal, baronessa av Vidgård, fru till Alnäs, genom giftermål med herr Sigfrid Liljefeldt. Kejserlig hovheraldiker, kammarfru till prinsessan Laetizia Celestinii

Fru Rodelinda föddes som en yngre dotter i det herteliga huset Swaneskiöldh. Hon växte upp vid kejsarhovet och har tillbringat större delen av sitt liv där. Med ett intresse som tangerar besatthet ägnar hon sig åt frågor som rör antavlor, ätter, familjer och heraldik. Detta intresse ledde till att hon erbjöds posten som kejserlig hovheraldiker. Grevinnan av Lindesal älskar att svara på frågor som rör anor, ätter och släktträd. Hennes hjälp kan bli behövlig vid furstehovet nu när arvsfrågan är så tilltrasslad.

Grevinnan av Lindesal tilltalas: Ers högvälborenhet, min fru eller fru Rodelinda

Rollen spelas av Therese Tangen. Också arr. Rollen finns till bland annat för att alla ska kunna ställa frågor om släkter, familjer, stamtavlor, anor, heraldik etc in-lajv.

Fru Juliana Isensköldh

Äldsta dotter till fursten av Nordeport. Fru till Bäckalid genom giftermål. Förmäld med Herr Felix Stålhand, riddare.

Fru Juliana är den äldsta dottern och enligt många den rättmätia arvingen till furstendömet. Men när Juliana träffade den unge och ståtlige riddaren herr Felix Stålhand och gifte sig med honom utan sin fars, eller kejsarens tillstånd, så blev hon förskjuten av sin familj och skickad i exil. Mycket lite är känt om var Juliana varit under sin tid i exil, men rykten säger att hon bland annat har vistats hos högalverna. Nu när fursten ligger sjuk och ett avgörande närmar sig har fru Juliana återvänt till scenen för att göra sina anspråk gällande.

Alla är väldigt nyfikna på hur fru Juliana kommer att tas emot vid furstinnans hov.

Fru Juliana Isenskiöldh tilltalas: Min fru eller Fru Juliana

Rollen spelas av Frida Löfström

Herr Kato Oxenhierta

Baron av Småholma, herre till Armhed, riddare och vasall till fursten av Nordeport. Hovmarskalk hos fursten av Nordeport

Herr Katos familj har aldrig utmärkt sig för några stordåd och förde en ganska tillbakadragen tillvaro på sitt gods. Istället för att själva fullgöra rusttjänst har familjen i generationer avlönat en riddare. Detta bruk upphörde med den unge herr Kato. Mycket målmedveten gick han som väpnare hos en framstående riddare, herr Stålhand, far till Juliana Isenskiöldhs make. Herr Kato visade sig vara en man med stort mod och bravur. Efter att ha räddat livet på fursten av Nordeport vid en drabbning med en revolterande vasall, baronen av Silverå, blev han på slagfältet dubbad till riddare. Kort därefter tog fursten honom i sin tjänst. Först som notarie men sedan genom visad skicklighet upphöjd till skattmästare. Han utförde sin tjänst med sådan nit att fursten gjorde honom till baron och slutligen utsåg honom till den högsta befattning i sitt hushåll, den som hovmarskalk. Hovmarskalken har hand om hela hushållets ekonomi och är den som ska representera fursten i officiella sammanhang då fursten själv inte kan närvara. Herr Kato är fortfarande ogift.

Herr Kato Oxenhierta tilltalas: Ers högvälborenhet, min herre eller herr Kato

Rollen spelas av Pontus Skråmstadius

Fru Karolina Lagercrona

I egen rätt baronessa av Arnrike och fru till Rävnäs. Genom giftermål änkegrevinna av Tornevik. vasall till fursten av Nordeport. Kammarfru till Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö

Fru Karolina Lagercrona ärvde sin fars baroni i unga år. Hon växte upp vid furstehovet i Nordeport. Eftersom hon var ett mycket gott parti giftes hon bort med en medlem ur furstefamiljen. Herr Frankius Isenskiöldh, greve av Tornevik, yngre bror till hertigen av Swartöö. Till fru Karolinas sorg var greven av Tornevik inte en god äkta man. Han slösade bort alla deras pengar och skadades i en duell efter att ha förolämpat en riddare vid hovet. Efter skadan tillfrisknade aldrig greven. Långsamt tynade han bort trots alla försöka att hela honom, vad som felades honom lyckades ingen uppdaga. Tillsammans hade de bara en dotter som ärvde grevskapet. Fru Karolina stannade kvar som kammarfru hos hertiginnan av Rosenholm-Swartöö. Hon har ännu inte gift om sig, men är ett attraktivt mål på äktenskapsmarknade eftersom en son skulle ärva hennes baroni.

Baronessan av Arnrike tilltalas: Ers högvälborenhet eller min fru, alternativt fru Karolina

Rollen spelas av Martina Öhqvist

Fru Lavinia Ugglesparre

I egen rätt baronessa av Silverå, vasall till fursten av Nordeport. Fru till Bielkehus genom giftermål med Herr Hannes Swarbielke, riddare, herre till Bielkehus. Kammarfru till markgrevinnan av Mårdeborg

Fru Lavinia ärvde sin fars baroni efter hans katastrofala revolt mot fursten av Nordeport som slutade illa för huset Ugglesparre. Baronen och hans sönder dräptes av herr Kato Oxenhierta. Baroniet och familjens alla ägor skulle dras in till fursten som var länsherre, men Fru Benedikta, furstens dotter, bad om nåd för Fru Lavinia som var hennes vän. Lavinia benådades och tilläts att överta baroniet och svära vasalled till fursten. Men då hon var ekonomiskt helt utblottad tog markgrevinnan, fru Benedikta, henne i sin tjänst i sitt hushåll. Markgrevinnan ordnade även ett äktenskap åt sin vän, med herr Hannes Swartbielke som är en av markgrevens vasaller.

Baronessan av Silverå tilltalas: ers högvälborenhet eller min fru alternativt fru Lavinia

Rollen spelas av Maria Sillén

Fru Cordula Gyllenalm

Baronessa av Gröninge genom äktenskap. Hovmästarinna till furstinnan av Nordeport.

Fru Cordula, som är dotter till en baron innehar den förnäma posten som hovmästarinna hos furstinnan av Nordeport. En viktig post med stort inflytande. Hovmästarinnan ansvarar för furstinnans officiella och offentliga person och är den som styr allt som sker i det offentlga rummet, kallat Salen.

Det vilar ett stort ansvar på hovmästarinnan eftersom furstinnan är så oerfaren. Om man söker en audiens med furstinnan så är det med hovmästarinnan man ska tala.

Baronessan av Gröningen tilltalas: Ers högvälborenhet, min fru, fru Cordula, eller hovmästarinnan

Rollen spelas av Helena Alm

Fru Dorotea Höökvindh

Änka efter herr Gustaf Stenyxa, riddare hos fursten av Vindmark. Kammarfru hos änkehertiginnan av Swartöö.

I sin ungdom var Dorotea hela kejsardömets mest beryktade skönhet som firade sina triumfer vid det kejserliga hovet som officiell älskarinna till Rikskanslern. Hennes inflytande var vid den tiden i det närmaste obegränsad. Men då hon nedkom med rikskanslerns bastard giftes hon raskt bort med en riddare. Vigseln ägde rum genom ombud och Dorotea hann aldrig träffa sin make innan han stupade vid den östra gränsen i krig mot skogsalver. Sedermera byttes Dorotea ut mot en yngre förmåga och fick lämna kejsarhovet. Istället för att leva tillbakadraget som prästinna, kom hennes faster den ny framlidna furstinnan av Nordeport, fru Ingeborg Höökvindh, till hennes räddning och skaffade henne en plats som kammarfru till fru Klarissa Gyllenfors, dåvarande hertiginna av Swartöö, nu änka. Hennes son, rikskanslerns erkända bastard, herr Arnolf Reencrona, är riddare och vasall i tjänst hos hertigen av Swartöö.

Fru Dorotea Höökvindh tilltalas: Min fru eller min dam eller Fru Dorotea

Rollen spelas av Ilse Sjögren

Fröken Matilda Blåhöök

Yngre dotter till den nu avlidne greven Saltlanden. Kammarfru hos furstinnan av Nordeport.

Fröken Matilda har av furstinnan upphöjts till kammarfru i strid mot regeln; endast en gift adelsdam kan egentligen vara kammarfru. Fröken Matildas familj har ingen förmögenhet att tala om och någon hemgift är inte att tänka på. Men tack vare släktskap (om än avlägset) med fru Klarissa Gyllenfors, änkehertiginna av Swartöö, kunde en post som kammarfröken hos furstinnan säkras. När fröken Matilda nu upphöjts till kammarfru (ett regelbrott som förfasar änkehertiginnan), är hennes inkomster säkrade och ett äktenskap är inte längre en omöjlighet.

Fröken Matilda Blåhöök tilltas: Min fröken eller Fröken Blåhöök

Rollen spelas av Jessica Jansson

Herr Norfrid Måne och Stjärna

Herre till Stjärneborg och till Lejonsten, riddare och vasall till fursten av Nordeport. Stallmästare hos furstinnan av Nordeport

Herr Norfrids far var en lyckosam man, han ärvde Stjärneborg efter sin far och Lejonsten efter sin mor. Eftersom släkerna var jämställda och båda tillhörde de allra äldsta och mest anrika riddarfamiljerna i furstendömet så valde han att visa båda ätternas vapen i sin sköld. Herr Norfrid ärvde sedan sin far och har fortsatt att bära båda vapen på sin sköld. Som vasall till fursten är han obrottsligt lojal och trogen. Nu när furstinnan har tilldelats regentskapet har herr Norfrid tagit posten som hennes stallmästare.

Stallmästarens uppgift är att ombesörja allt som har med furstinnans person att göra när hon befinner sig utomhus eller på resa. Det är en prestigefylld uppgift som han sköter med stor nogrannhet.

Herr Norfrid Måne och Stjärna tilltalas: min herre eller herr Norfrid

Rollen spelas av Patrik Grobheiser

Herr Arnolf Reencrona

Bastard till rikskanslern, hertig Reencrona, riddare, vasall till hertigen av Swartöö. Stallmästare hos hertigen av Swartöö

Herr Arnolf är en oäkta men erkänd bastard till kejsarens rikskansler. Hans mor är den beryktade fru Dorothea Höökvindh.

Herr Arnolf fick följa med sin mor då hon lämnade det kejserliga hovet. Sin uppväxt fick han vid hertigen av Swartöös hov. Där har det gått bra för den unge mannen. Han fick tjänst som väpnare och därefter mottog han riddarslaget av självaste hertigen. Nu tillhör han hertigens uppvaktning, och tjänstgör som hertigens stallmästare. Han har ännu ingen egen förläning, vilket alla känner till är hans målsättning.

Herr Arnolf är riktig hjärtekrossare och följer i sin mors fotspår. Han vaktar noga på sin heder och vill inte bli påmind om att han är en bastard. Detta har lett till otaliga dueller som slutat illa för dem som mött honom i envig.

Herr Arnolf Reencrona tilltalas. min herre eller Herr Arnolf

Rollen spelas av Per-Anders Staav

Herr Felix Stålhand

Herre till Bäckalid. Riddare och vasall till fursten av Nordeport

Herr Felix var en riddare med rykte om sig att vara framstående i tornerspel och på slagfältet. Hans duglighet gjorde att han blev utsedd till den värdiga posten som stallmästare till fursten av Nordeport. Lyckan såg ut att le mot herr Felix och han kunde vänta sig att bli upphöjd till baron. Men när han lät sig styras av sitt hjärta och i trots mot all ordning gifte sig med fursten dotter, Juliana Iskenskiöldh, rasade allt. Han blev avskedad från sin post och skickades i exil tillsammans med sin hustru. Ingen vet egentligen vad herr Felix har livnärt sig på under sin tid i exil. När han nu har följt sin hustru tillbaka till furstendömet är hans position något oklar. Framför allt vad gäller hans ed som vasall.

Herr Felix Stålhand tilltalas: Min herre eller herr Felix

Rollen spelas av Henrik Nordin

Herr Hannes Swartbielke

Herre till Bielkehus, riddare, vasall till markgreven av Mårdeborg, skattmästare till markgreven av Mårdeborg

Herr Hannes familj har i många generationer tjänstgjort vid gränsen och familjens gods ligger vid utkanten av kejsardömet. Markgrevskapet Mårdeborg upprättades av kejsaren ganska nyligen och herr Hannes har svurit sig som vasall till markgreven. Hans äktenskap med baronessan av Silverå blev början på en lukrativ karriär för honom. Visserligen var hans släkt emot äktenskapet eftersom baronessans fader var ökänd efter sin revolt mot fursten av Nordeport, men då han lovades posten som skattmästare hos markgreven ingicks äktenskapet. Baronessan har ännu inte givit sin man rätt att bära titeln baron.

Herr Hannes Swartbielke tilltalas: Min herre eller Herr Hannes

Rollen spelas av Anders Jonsson

Fröken Sinborg Gyllenalm

Kammarfröken hos hertiginnan av Rosenholm-Swartöö

Fröken Sinborg är en yngre syster till Fru Cordula Gyllenalm, hovmästarinna hos furstinnan av Nordeport. Själv har fröken Sinborg nyligen fått en post som kammarfröken hos Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö.

Fröken Sinborg har levt ett ganska tillbakadraget liv på familjens borg och har tidigare inte vistats vid hovet. Familjen Gyllenalm är lite oroliga för att inte få fröken Sinborg bortgift. Familjen är inte direkt fattig, men den äldre systerns hemgift var ganska ansenlig och har inte lämnat så mycket kvar för fröken Sinborg. Eftersom hon inte har så mycket erfarenhet av hovlivets intriger och spel, anses hon vara i det närmaste "oförstörd", i en värld där man annars tidigt dras in i allahanda ränkespel.

Fröken Sinborg Gyllenalm tilltalas: Min fröken eller fröken Sinborg

Rollen spelas av Karin Lundgren

 

Herr Roland Rosen-Winge

Herre till Vingsgårda, riddare. Vasall till kejsaren för Vingsgårda, även vasall till Markgreven av Mårdeborg.

Den äldste av två bröder. Båda berömda för sina bedrifter inom tornerspel. Herr Roland är den kämpe som för närvarande rankar som nummer ett i hela imperiet.

Markgreven har värvat honom till sin uppvaktning, men ännu inte givit honom någon post vid hushållet. Däremot bekostar markgreven herr Roland rustning och häst.

Herr Roland när en dröm om att inte enbart strida i tornerspel, han vill ut i krig och bevisa sin tapperhet.

Riddaren är märkligt nog fortfarande ogift, trots sin berömdhet.

Herr Oswald Rosen-WInge tilltalas: Herr Roland eller min herre

Rollen spelas av Rikard Alm

Herr Arild Silfvertross

Herre till Elgefjord, riddare. Vasall till hertigen av Swartöö. Kammarherre till hertigen av Swartöö, överintendent för hertigens skeppsvarv, räkenskapsmästare hos hertigen och hertiginnan av Swartöö.

Herr Arild föddes som yngste son till en riddare i tjänst hos hertigen av Swartöö. Familjen har en stabil historia av trogen tjänstgöring hos furstarna av Nordeport. Så snart han slagits till riddare, tog herr Arild värvning i flottan och gjorde karriär som befäl. Via sin fallenhet för äventyr lärde han känna hertigen av Swartöö och de blev nära vänner. Hertigen tog honom i sin tjänst och gav honom förläning och vasallskap. Men inte bara det, herr Arild har tack vare denna nära vänskap upphöjts till flera höga poster vid hertigens hov. Den snabba karriären ses med avundsjuka av andra ädlingar som anser sig har rätt till dem då deras familjer har högre status.

Det faller på herr Arilds lott att sköta hertigens ekonomi och bekosta alla de extravaganta excesser som hertigen spenderar sina pengar på.

Herr Arild Silfvertross tilltalas. Min herre eller herr Arild

Rollen spelas av Björn Gunvall

Fru Drusilla Silfverbåård

Yngre dotter till baron Silferbåård vasall till Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö. Änka efter riddar Eidar Gråå. Hovmästarinna hos hertiginnan av Rosenholm-Swartöö

Fru Drusilla förlorade sin make efter ett kort äktenskap. Han omkom i en olycka vid ett tornerspel där han stöttes ur sadeln av markgreven av Mårdeborg.

Fru Drusilla tjänstgör som hovmästarinna hos hertiginnan av Rosenholm-Swartöö. Hon står på mycket god fot med sin husfru och äger hennes fulla förtroende. Dock oroas hon av det enorma slöseriet med pengar.

Änkefru Drusilla Silfverbåård tilltalas: Fru (eller änkefru) Drusilla, eller min fru

Rollen spelas av Marianne Ekstorm

Herr Orlando Rosen-Winge

Kommer snart